Gjenlevende ektefellen sin arv

Eldre mann i profil ute i natur

Gjenlevende ektefelle kan ha rett til å overta boet etter avdøde uskiftet. Velger eller må ektefellen skifte, så har ektefellen i utgangspunktet krav på arv etter avdøde

Arvelovens kapittel 3 omhandler hvilken arv den gjenlevende ektefellen har krav på etter sin avdøde ektemann eller kone. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater