Skillet mellom livsdisposisjon og dødsdisposisjon

For å unngå utilsiktede virkninger av testamentet, er det viktig å se på når eventuelle midler etter testamentet forutsettes fordelt. En testamentarisk disposisjon skal i utgangspunktet først få virkning etter arvelaters død.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater