Testament – forholdet til demens

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede hjernesykdommer, og kjennetegnes blant annet ved kognitiv svikt og redusert hukommelse. Det er imidlertid ikke slik at arveloven fratar personer med demens muligheten til å opprette et testament, dog er det avgjørende at det foretas grundig og konkret vurdering av sykdomsbildet. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater