Nye endringer i arveloven fra 2021

Eldre mann smiler i kameraet.

Nye endringer i arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. I den nye loven ble i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett, videreført. Ektefeller og samboere vil som tidligere ikke være likestilte når det gjelder deres rett til arv. En helt sentral endring er en økning i pliktdelsarven til hver av livsarvingene. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater