Arv i utlandet: Slik går du frem

To eldre menn med morsomme solbriller smiler og tar tommelen opp. Foto

Arveoppgjør kan være grenseoverskridende. Avdøde kan være bosatt i utlandet ved sin død, og etterlate seg eiendom i utlandet og i Norge. Arv i utlandet kan by på en rekke utfordringer. Vi hjelper deg.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Arv i utlandet?

Hovedregelen er at det er loven i det landet hvor avdøde var bosatt på dødsfallstidspunktet, som regulerer arveoppgjøret.

Avdødes statsborgerskap er som hovedregel uten betydning.

Det innebærer at når en norsk statsborger hadde fast bopel i utlandet ved sin død, er det dette landets lovregler, og ikke norsk arverett, som kommer til anvendelse.

Finnes det unntak fra hovedregelen?

Det finnes unntak fra denne hovedregel. Et unntak er hvis avdøde var bosatt i et av de nordiske landene i mindre enn fem år ved sin bortgang. Da kan en arving kreve at det skal være avdødes statsborgerskap som avgjør hvilket lands rett som kommer til anvendelse.

Avdøde kan også ha fastsatt i testament at arveoppgjøret skal gjennomføres etter et bestemt lands rett. Flere land, men ikke alle, aksepterer at det i et gyldig testament kan bestemmes at arveoppgjøret skal gjennomføres etter retten i det landet vedkommende har statsborgerskap.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi vurderer saken din og undersøker hvorvidt norsk arverett kommer til anvendelse.

Arveavgift i Norge?

Tidligere var det arveavgift i Norge, og arv fra 2013 eller tidligere er avgiftspliktig til Norge. Det er ikke lengre arveavgift, hvilket innebærer at når arvingen er bosatt i Norge skal det ikke betales arveavgift til Norge. Det skal ikke betales arveavgift til Norge uavhengig av om avdøde var bosatt i Norge eller utlandet ved sin død.

Om en arving får formue som overstiger grensene for formuesskatt, beregnes det formuesskatt i Norge. Hvis det er et annet lands rett som kommer til anvendelse, vil spørsmålet om det skal betales arveavgift reguleres av dette landets rett.

Hvis avdøde eksempelvis var bosatt i Spania, er det spansk rett som regulerer arveoppgjøret.

I Spania er det arveavgift. Selv om avdøde for eksempel har fastsatt at norsk rett skal regulere arveoppgjøret, vil imidlertid fortsatt spansk rett regulere beregningen og betalingen av den spanske arveavgiften.

Avdøde kan etterlate seg møbler, bil eller andre gjenstander som en arving ønsker å få til Norge. Arvede gjenstander kan innføres til Norge uten at det skal betales toll og merverdiavgift, men merk at forskudd på arv ikke regnes som arvede gjenstander i denne sammenheng. Vilkårene er at den arvede gjenstanden har vært eiet og brukt av avdøde som var bosatt i utlandet da vedkommende døde, og at arvingen er bosatt i Norge.

Har den avdøde utenlandsk statsborgerskap?

Hvis avdøde har utenlandsk statsborgerskap og er bosatt i Norge ved sin død, er hovedregelen den samme. Det vil da være norsk lov som regulerer arveoppgjøret.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på dine spørsmål knyttet til arv i utlandet.
 • Du får gode råd under arveoppgjøret.
 • Du får bistand med å kartlegge arven i utlandet.
 • Du får hjelp med arvefordelingen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater