Livsforsikring: Utbetaling ved død

En pleier snakker med en eldre dame i rullestol. Foto

Har du tegnet en livsforsikring, kan du velge hvem som skal få utbetalt livsforsikringen når du går bort. Utbetaling av forsikringssummen faller utenom dødsboet, og således ikke påvirket av arvelovens bestemmelser om ektefellearv, pliktdelsarv, mv. Men hvem går utbetalingen av livsforsikringen til dersom begunstiget ikke er oppnevnt?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
24/08/2022

Hva når begunstiget ikke er oppnevnt?

Ordinære livsforsikringer går normalt til avdødes ektefelle og barn under 21 år. Dersom avdøde var ugift og barnløs, kommer det an på forsikringsvilkårene om det blir utbetalt en forsikringssum.

Viktig forskjell mellom ektefeller og samboere

Det er viktig å være oppmerksom på at det er vesensforskjell mellom samboere og ektefellers rettsstilling. Mens ektefeller er automatisk sikret, må samboere aktivt ta et valg for å sikre hverandre:

 • Ektefeller: Gjennom forsikringsavtaleloven vil en ektefelle automatisk motta utbetaling etter livsforsikringer som avdøde måtte ha gjennom jobb eller privat, med mindre noe annet er bestemt. Her er altså hovedregelen at ektefellen mottar forsikringsbeløpet, med mindre dere aktivt har avtalt noe annet
 • Samboere: For samboere er hovedregelen motsatt. Man aktivt må oppnevne partneren som begunstiget til forsikringsselskapet. Dersom dette ikke gjøres, vil ikke samboeren motta noen forsikringsutbetaling.

Hvordan oppnevne begunstiget?

Forsikringstakeren kan selv oppnevne en eller flere personer som skal motta hele eller deler av forsikringssummen.

Oppnevnelse eller tilbakekallelse begunstiget skal gjøres i skriftlig melding til selskapet. Er det i et testament disponert særskilt over en forsikring, regnes dette som oppnevnelse eller tilbakekall av begunstiget. Oppnevnelse og tilbakekall som ikke er gjort på en av disse måtene, er ikke gyldig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å opprette et testament hvor det oppnevnes en begunstiget til livsforsikring.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til livsforsikring og arv.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Du får bistand.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater