Samtykke til uskifte

Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo dersom vedkommende har felles barn med avdøde. Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder også kun for midler som tilhører felleseie. Samboere som har felles barn har også rett til å sitte i uskiftet bo.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater