Skal du samtykke til uskifte?

Familie samtykke uskifte

Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo dersom vedkommende har felles barn med avdøde. Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder også kun for midler som tilhører felleseie. Samboere som har felles barn har også rett til å sitte i uskiftet bo.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
25/01/2022

Kort om uskiftet bo

For samboeres del er det imidlertid noen begrensinger knyttet til hvilke formuesgoder man har rett til å sitte i uskiftet bo med. For både ektefeller og samboere gjelder imidlertid den begrensing at de ikke har rett til å sitte i uskiftet bo med særkullsbarn. Slike særkullsbarn må i slike tilfeller samtykke til uskifte.

Ektefeller – gjenstand for uskifte

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende ektefelle eller samboer utsetter arveoppgjøret.

Dersom gjenlevende ektefelle kun har felles barn med avdøde, har man som nevnt rett til å sitte i uskiftet bo med disse.

Det gjelder for øvrig også for andre arvinger etter loven (foruten særkullsbarn) dersom avdøde ikke etterlot seg barn med gjenlevende. Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder imidlertid kun for felleseiemidler. Gjenlevende ektefelle har altså som utgangspunkt ikke rett til å sitte i uskiftet bo med særeiemidler tilhørende avdøde.

Ektefellene kan imidlertid ved ektepakt ha avtalt at gjenlevende skal ha rett til å sitte i uskiftet bo også med særeiemidlene. Dersom ektefellene ikke har avtalt dette ved ektepakt, kan arvingene likevel samtykke til at gjenlevende ektefelle skal kunne sitte i uskiftet bo med avdødes særeiemidler. I den forbindelse kan arvingene også sette vilkår for dette samtykke.

Samboere

Samboere har rett til å sitte i uskiftet bo dersom de har, har hatt, eller venter barn med avdøde. Det er ikke mulighet til å gi uskifterett for barnløse samboere. Disse må derfor opprette et gjensidig testament hvis de ønsker å tilgodese hverandre. Uskifteretten for samboere er begrenset til å gjelde felles bolig og innbo samt bil og fritidsbolig som har tjent til felles bruk for samboerne.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å avklare hvilke rettigheter du har som samboer, samt hjelper deg med å opprette et gjensidig testament eller uskifteavtale.

Samtykke til uskiftet bo

I visse tilfeller må som nevnt gjenlevende innhente samtykke fra avdødes arvinger for å kunne sitte i uskiftet bo. Dette gjelder i all hovedsak avdødes særkullsbarn da disse har rett til sin arv straks.

Særkullsbarn er barn som avdøde har fra tidligere ekteskap eller utenfor ekteskap samt etterkommerne til disse. For at gjenlevende skal kunne sitte i uskiftet bo med disse, må de gi sitt samtykke. Slikt samtykke kan enten gis på forhånd, eller gis etter at førstavdøde går bort.

Dersom særkullsbarn gir samtykke, er de som utgangspunkt bundet av dette samtykke. Det betyr at de ikke kan angre seg senere. I visse tilfeller er imidlertid gjenlevende pliktig til å foreta et skifte.

Særkullsbarna kan for øvrig sette vilkår eller begrensninger til et slikt samtykke. Det er blant annet mulig å bestemme at det skal være tidsbegrensninger knyttet til retten å sitte i uskiftet bo. Det kan for eksempel bestemmes at det skal foretas et skifteoppgjør innen 10 år, eller når gjenlevende ektefelle fyller x antall år. Dette kan medføre at særkullsbarna får en forventning til når de få mors/farsarven.

Det kan også innføres rådighetsbegrensninger for lengstlevende. Dette kan dreie seg om begrensninger knyttet til at gjenlevende ikke har rett til å selge boligen uten særkullsbarnas samtykke. Dette gjør at avdødes barn kan føle seg sikrere på at gjenlevende ikke vil skusle bort mors- farsarven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å utforme en avtale om forhåndssamtykke til at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får svar på spørsmål knyttet til samtykke til uskifte.
  • Du får juridisk rådgivning.
  • Du får støtte i sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater