Skilsmisse og firma?

Ved et økonomisk oppgjør etter en skilsmisse, skal som utgangspunkt alle verdier fordeles liket mellom ektefellene. Dette gjelder også verdien av eventuelle firmaer. Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
11/10/2017

Dersom den ene ektefellen eide firmaet før ekteskapet ble inngått, eller har arvet firmaet i løpet av ekteskapet, så kan denne ektefellen holde verdiene utenfor deling. Dette kalles skjevdeling og hjemlet i ekteskapsloven § 59. Her er det viktig å merke seg at det kun er verdiene som direkte stammer fra tiden før ekteskapet eller arvetidspunktet som kan kreves skjevdelt. Verdier i firmaet som stammer fra arbeidsinnsats hos ektefellene i løpet av ekteskapsperioden er felleseiemidler som skal likedeles.

Dersom man ønsker en annen fordeling enn den som er beskrevet i forrige avsnitt, bør man opprette en ektepakt, hvor man kan avtale at firmaet, eller deler av dette, skal være den ene ektefellens særeie. Det kan også være lurt med en ektepakt, dersom en vet at det vil kunne bli vanskelig å dokumentere hvor stor andel av firmaet som kan skjevdeles.

Her kan du lese mer om temaene skilsmisseoppgjør, skjevdeling og ektepakt.

Har du spørsmål om skilsmisse? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i skilsmissesaker. Ring oss på 22 93 38 50 eller kontakt oss her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater