Barnevern: Erstatning ved tapt barndom

Barneverntjenesten har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Personer som opplever å ha blitt sviktet av barnevernet som barn, og som har blitt påført en skade som følge av dette (tapt barndom), kan ha rett på erstatning. Man bør søke juridisk bistand i saker som gjelder erstatning fra barnevernet. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater