Kostnader/pris for testament?

Codex Advokat beregner i utgangspunktet salæret på bakgrunn av medgått tid, slik at kostnaden avhenger av sakens kompleksitet. I enkelte tilfeller er det likevel mulig å avtale en fastpris med advokaten. Ta kontakt for å diskutere din sak.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater