Arvepakt: Din Guide

En gruppe eldre venner som smiler og ler.

En arvelater (testator) kan gi et løfte om å opprette, endre eller tilbakekalle et testament. På denne måten kan arvelater begrense sin testasjonskompetanse i fremtiden. En slik arvepakt gir den eller de som er begunstiget stor grad av forutberegnelighet mht. hva som vil tilkomme dem av formue.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater