Spørsmål og svar: Testament

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
11/10/2017
 • Gjensidig testament?

  Et gjensidig testament er dokument hvor to personer, ofte ektefeller eller samboere, bestemmer at den lengstlevende skal arve den som først går bort. Testamentet kan omfatte hele eller bare deler av arven ektefellene etterlater seg.

  Les mer

 • Testament for samboere?

  Samboere har mulighet til å disponere til fordel for hverandre ved å skrive et testament. Ettersom samboere ikke har de samme rettighetene som gifte med hensyn til arv og muligheten til å sitte i uskiftet bo, er det viktig at man som samboer gjør en vurdering av hvordan de økonomiske forholdene vil bli for den gjenlevende, dersom en av samboerne skulle falle fra.

  Les mer

 • Advokat ved testament i Oslo, Trondheim, Tromsø eller andre deler av landet?

  Codex Advokat står klar til å hjelpe deg med opprettelse av ditt testament, uansett hvor i landet du befinner deg.

  Les mer

 • Skrive testament? Nyttige tips

  Arveloven oppstiller en rekke formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må disposisjonen være skriftlig og den må være undertegnet av habile vitner.

  Les mer

 • Krav til gyldig testament?

  Det finnes flere krav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må det være opprettet skriftlig, det må være undertegnet av testator selv og det må være undertegnet av minst to vitner. Det stilles i tillegg krav til testator og vitnenes helsetilstand, samt at vitnenes habilitet må vurderes.

  Les mer

 • Nødtestament?

  Et nødtestament er et testament som er gyldig selv om de vanlige formkravene for testament ikke er fulgt.

  Les mer

 • Kostnader/pris for testament?

  Codex Advokat beregner i utgangspunktet salæret på bakgrunn av medgått tid, slik at kostnaden avhenger av sakens kompleksitet. I enkelte tilfeller er det likevel mulig å avtale en fastpris med advokaten. Ta kontakt for å diskutere din sak.

  Les mer

 • Ugjenkallelig testament?

  Testator kan begrense sin fremtidige testasjonskompetanse ved å opprette en arvepakt.

  Les mer

 • Testament med særkullsbarn?

  Alle livsarvingene, dvs. barna til arvelateren, har like rettigheter uavhengig av om de er særkullsbarn fra et tidligere forhold eller om de er barn fra arvelaters nåværende ekteskap. Følgelig kan man ikke begrense arven til sine særkullsbarn til fordel for sine andre barn.

  Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater