Skifte ved skilsmisse?

Ved en skilsmisse opphører felleseiet mellom ektefellene, og boet må skiftes. Det vil si at ektefellenes verdier må deles. Det som skal deles er den formuen hver ektefelle hadde da ektefellene gikk fra hverandre. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater