Tvangssalg av eiendeler ved skilsmisse

Familie tvangssalg

Dersom partene ikke blir enig om fordeling av eiendelene eller dersom ingen av ektefellene vil overta, kan hver av partene kreve at tingen blir solgt. Dette forutsetter at partene eier tingen sammen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
05/01/2021

Kan du selge bort eiendeler?

Private brev eller andre eiendeler som det vil virke støtende om blir solgt til fremmede kan ikke selges til utenforstående.

Ved privat oppgjør kan hver av partene kreve at salget skal skje gjennom namsmyndigheten. Ektefellen har forkjøpsrett ved slike salg.

Når kan tvangssalg begjæres?

Tvangssalg kan først begjæres og gjennomføres når salgsretten er fastslått i kjennelse i skiftetvist, dom eller annet tvangsgrunnlag. Et tvangssalg kan likevel gjennomføres dersom motparten ikke bestrider det eller fremsetter klare innsigelser.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til tvangssalg ved skilsmisse
  • Bistand ved skilsmisseoppgjør
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater