Tvangssalg av eiendeler ved skilsmisse

Mann arbeider foran laptop mens han ser ut av vinduet

Dersom partene ikke blir enig om fordeling av eiendelene eller dersom ingen av ektefellene vil overta, kan hver av partene kreve at tingen blir solgt. Dette forutsetter at partene eier tingen sammen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater