Ektepakt, særeie

Ønsker et ektepar særeie, helt eller delvis, må det gjøres i en ektepakt. Det stilles formkrav til opprettelsen av en ektepakt. En ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene og to vitner må underskrive ektepakten samtidig, og vitnene må være informert om at det er en ektepakt som undertegnes. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater