Verdsettelse av bolig ved skilsmisse

En dame lener seg til en vinduskarm og ser ut. Foto

Ved en skilsmisse kan det bli spørsmål om hvem av ektefellene som skal overta felles bolig og hva boligen skal verdsettes til. Dersom boligen er en del av felleseiemidlene skal den deles likt mellom ektefellene.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Midler i boligen som er særeie?

Dersom det er midler i boligen som er særeie eller som kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, kan det bli et spørsmål hvor stor andel av boligen disse midlene utgjør.

Dette kan kompliseres dersom boligen har steget eller sunket i verdi. Det kan også kompliseres dersom verdistigningen skyldes ektefellenes felles bidrag eller felleseiemidler som for eksempel har finansiert oppussing av boligen.

I så tilfelle er det nødvendig å vurdere dette konkret, og se hvilke verdier som eventuelt stammer fra særeie- eller skjevdelingsmidler.

Hvordan skal boligen verdsettes?

Når det gjelder verdsettelsen av boligen kan dette også være utfordrende.

Ekteskapsloven sier at boligen skal verdsettes til skiftetakst.

Dette representerer boligens omsetningsverdi, eller markedsverdi. Som regel kan en løsning være å innhente ulike takster på samme objekt. Samtidig er ikke boligens verdi skrevet i sten. Det kan derfor lett bli uenighet mellom ektefellene når det gjelder hva boligen faktisk er verdt.

En naturlig løsning kan være at hver av dere innhenter en takst, eller at dere i fellesskap engasjerer to ulike takstmenn dere er enige om – og ender opp på gjennomsnittet av disse to takstene.

Kan ingen av dere ta over boligen?

Dersom ingen av ektefellene har mulighet til å overta boligen, eller dersom ingen av dem ønsker å overta – kan hver av dem kreve boligen solgt.

Hvis oppgjøret skjer i retten kan retten bestemme hvordan salget skal skje. Dersom oppgjøret skjer privat kan hver av ektefellene kreve at salget skal skje gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til verdsettelse av bolig ved skilsmisse / samlivsbrudd
 • Bistand ved skilsmisseoppgjør
 • Juridisk rådgivning
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater