Selge bolig ved skilsmisse/samlivsbrudd

Noen ganger er det nødvendig å selge tidligere felles bolig ved et samlivsbrudd. Dersom ingen av partene har rett til å beholde bolig etter skilsmissen/samlivsbruddet kan dessuten hver av partene kreve at boligen blir solgt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater