Reglene ved skilsmisse i utland / utenlandsk statsborger

skilsmisse utland

Skilsmisse og deling av formuen mellom ektefellene reguleres av ekteskapsloven. Men kjenner du til reglene ved utenlandske ekteskap eller utenlandske statsborgere? Gjelder de norske reglene i slike tilfeller? 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater