Skilsmisse med utenlandsk statsborger / i utland

En mann sitter overfor en dame som noterer. Foto

Skilsmisse og deling av formuen mellom ektefellene reguleres av ekteskapsloven. Men kjenner du til reglene ved utenlandske ekteskap eller utenlandske statsborgere? Gjelder de norske reglene i slike tilfeller?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Skilsmisseoppgjør i utlandet

Etter hovedregelen skal skilsmisseoppgjøret reguleres i henhold til reglene i det landet ektefellene hadde sitt første bosted etter ekteskapet ble inngått.

Hvis du ønsker at et annet land skal regulere ekteskapet, kan dette bestemmes i form av en ektepakt.

Ekteskapslovens hovedregel er likedeling av formuen ved skilsmisse

Likedeling innebærer at alle deres verdier skal deles likt.

Dersom dere har avtalt særeie på noen verdier, skal dette holdes utenfor likedelingen.

Verdier i form av arv og gaver skal holdes utenfor likedelingen. Dette gjelder også verdier som ble tatt med inn i ekteskapet.

Dere kan lovlig foreta det økonomiske skilsmisseoppgjøret på egen hånd

Men, i noen tilfeller kan det være utfordrende å få en oversikt over hvordan alle verdier skal deles mellom ektefellene.

Dersom det er vanskelig å gjennomføre oppgjøret selv, anbefaler vi å få hjelp fra en skilsmisseadvokat.

Hvordan skiller du deg i utlandet?

Hvis dere ønsker å gjennomføre skilsmissen i utlandet, vil det være det landets regler som gjelder.

Hvis ekteskapet er registrert i Norge, må det sendes inn en søknad til statsforvalteren om separasjon og skilsmisse. Det må sendes inn dokumentasjon på at ekteskapet er oppløst til det aktuelle landets myndigheter.

Hvis skilsmissen finner sted i utlandet, kan ektefellene på et senere tidspunkt søke om å få skilsmissen registrert i Norge.

Vi anbefaler å undersøke hvilken betydning skilsmisse i Norge eller utlandet kan ha deres tilfelle. Våre advokater bistår med dette.

Skilsmisse med utenlandsk statsborger

For å få godkjent skilsmisse i Norge, må det innsendes en søknad om separasjon og skilsmisse til statsforvalteren.

I utgangspunktet skal begge ektefellene signere søknaden, men det kan likevel sendes inn med kun en signatur.

Separasjonstiden er ett år, og etter denne perioden kan det søkes om skilsmisse.

Dersom dere har barn under 16 år sammen, må dere gå til mekling ved et familievernkontor, før separasjonssøknaden blir godkjent.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet skilsmisse i utandet eller med utenlandsk statsborger.
  • Juridisk rådgivning.
  • Bistand ved skilsmisseoppgjør.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater