Skilsmissepapirer: Slik gjennomfører du en skilsmisse

Et par sitter på hver sin side av et bord og holder hender. Foto

Har du en klar oversikt over hvilke skilsmissepapirer du trenger for å gjennomføre en skilsmisse? Denne artikkelen gir deg full kontroll og oversikt over hvordan du skal gå frem og hvilke skilsmissepapirer som må være på plass for å gjennomføre en gyldig skilsmisse.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/10/2023

Hva er skilsmissepapirer?

Det er mange som er usikre på hva skilsmissepapirer egentlig er. Det er noen papirer som må være på plass før skilsmissen er gyldig.

Skilsmissepapirer inkluderer alle dokumenter som tilhører en skilsmisse. Dette er blant annet separasjonssøknad, meklingsattest og søknad om skilsmisse. Vi skal forklare deg alt du trenger å vite for å ha god kontroll på alle dine skilsmissepapirer.

Hvilke skilsmissepapirer trenger du?

Din situasjon bestemmer hvilke skilsmissepapirer du trenger for å gjennomføre en skilsmisse. For å søke om skilsmisse, er disse spørsmålene avgjørende for hva du trenger:

 • Har du og din partner bodd fra hverandre i mer enn 2 år? Da trenger du ikke søke om separasjon eller separasjonsbevilling.
 • Har du og din partner felles barn på under 16 år? Da trenger du meklingsattest.
 • Foreligger det alvorlige forhold, som overgrep, trusler eller lignende? I alvorlige tilfeller kan du søke om skilsmisse uten søknad om separasjon eller meklingsattest.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å fylle ut søknad om separasjon og skilsmisse.

Separasjon eller faktisk samlivsbrudd

Det første steget mot skilsmisse er å gjennomføre en separasjon i 1 år eller et faktisk samlivsbrudd i 2 år. I begge tilfeller må det foreligge et reelt samlivsbrudd.

For å gjennomføre en separasjon, må du sende søknad til statsforvalteren. Etter innsendelse av separasjonssøknad (og eventuelt meklingsattest), vil dere motta en separasjonsbevilling.

For å bli separert kreves det kun at den ene parten ønsker det, og det kreves ingen saklig grunn for å avslutte et ekteskap.

Meklingsattest

Hvis dere har felles barn under 16 år, må meklingsattest legges ved separasjonssøknaden.

En meklingsattest får dere etter at dere har vært på et obligatorisk meklingsmøte på nærmeste Familievernkontor. Formålet med meklingen er å komme til en felles enighet om foreldreansvar, fast bosted og samværsordning.

En meklingsattest er kun gyldig i 6 måneder. Dette innebærer at separasjonssøknaden må sendes inn før det har gått 6 måneder siden meklingen.

En meklingsattest kan også benyttes som dokumentasjon ved rettslig foreldretvister i barnefordelingssaker.

Søknad om skilsmisse

Etter separasjonsperioden på 1 år eller det faktiske samlivsbruddet har vart i minst 2 år, kan du sende inn en søknad om skilsmisse til statsforvalteren. Hvis dere har barn under 16 år og ikke har vært separert, må dere nå innhente en meklingsattest og legge denne ved søknaden om skilsmisse.

Søknad om skilsmisse finner du på statsforvalteren nettsider. Der finner du både digitale søknadsskjema og papirskjema.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til skilsmissepapirer.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Du får hjelp med utfylling av skjemaer og dokumenter.
 • Du får hjelp med kontroll av dokumenter.
 • Du får støtte og bistand i din sak.
 • Du får hjelp med forhandlinger og tvisteløsning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater