Deling av gjeld ved skilsmisse?

Det er ektefellenes verdier som er i felleseie som skal deles, etter at det er gjort fradrag fra gjeld. Hver part har ansvar for egen gjeld og er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld er en ansvarlig for sin del. Verdiene fra hver part summeres, før gjelden fra hver part trekkes fra.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater