Spørsmål og svar om skilsmisse

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
11/10/2017
 • Skilsmisseadvokat?

  Advokatbistand ved en skilsmisse kan være lurt for å få oversikt over oppgjøret og for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

  Les mer

 • Trenger du skilsmisseadvokat?

  Codex Advokat er lokalisert i både Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi står klar til å hjelpe deg med familie- og arverettslige spørsmål, uansett hvor i landet du befinner deg. Ta kontakt dersom du har spørsmål om testamenter eller andre arverettslige forhold.

  Les mer

 • Verdivurdering ved skilsmisse?

  Ved fordelingen av eiendeler etter endt ekteskap er det markedsverdien av tingen som skal legges til grunn dersom partene ikke blir enige om noe annet.

  Les mer

 • Skilsmisseoppgjør og firma?

  Utgangspunktet er at ektefellenes nettoverdier skal likedeles. Det gjelder også verdier ektefellen har i firma eller næringsvirksomhet. Det er ektefellens verdier eller eierbrøk av firmaet som skal verdsettes og deles. Det er omsetningsverdien av firmaet som skal legges til grunn.

  Les mer

 • Skilsmisse - advokat?

  Ved et samlivsbrudd mellom ektefeller vil det ofte oppstå spørsmål om delingen av formuen, gjelden, boligen og de enkelte eiendelene. Dersom ektefellene har barn vil det også spørsmål om barnefordelingen i forbindelse med skilsmissen. Familierettsadvokatene i Codex Advokat har erfaring med å bistå i det økonomiske oppgjøret i forbindelse med en separasjon eller skilsmisse, og vi har erfaring med å bistå i barnefordelingssaker.

  Les mer

 • Skilsmisse og firma?

  Ved et økonomisk oppgjør etter en skilsmisse, skal som utgangspunkt alle verdier fordeles liket mellom ektefellene. Dette gjelder også verdien av eventuelle firmaer. Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet.

  Les mer

 • Advokat og skilsmisse?

  Ved en skilsmisse oppstår det raskt mange spørsmål. Når det kommer til det juridiske siden, så er det først og fremst privatøkonomien og eventuelt fordelingen av ektefellenes felles barn som byr på utfordringer.

  Les mer

 • Skilsmisseadvokat Oslo?

  Det er mange gode grunner for å velge en advokat som jobber spesialisert med skilsmisse, slik vi gjør i Codex Advokat Oslo.

  Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater