Barns rettigheter ved skilsmisse?

Ved samlivsbrudd mellom foreldre har barnet rett til å bli hørt. Dette gjelder både i forhold til hvor barnet ønsker å bo fast, men også hvor omfattende samvær barnet ønsker. Hva barnet selv mener skal tillegges større vekt jo eldre barnet blir.Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
27/02/2017

Når barnet er fylt 7 år, har det rett til å si sin mening om avgjørelser av stor betydning for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Man bør likevel la være å involvere barna i voksenkonflikten ved at barnet blir pålagt å gi svar om både fast bosted og samvær. Man bør derfor være tilbakeholdne med å trekke inn barn under 12 år i for stor grad.

Har du spørsmål om barnefordelingssaker? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i saker som omhandler foreldreansvar. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater