Nyttige råd ved skilsmisse

I en skilsmisse har man ofte mange spørsmål knyttet til rettigheter og plikter; Hva har jeg krav på, hvordan skal delingen skje og hvem har krav på hvilke ting? De aller fleste blir enige om den konkrete delingen, og det er det full adgang til. Men ikke alle blir enige.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater