Formuesforhold mellom samboere

Formuesforhold mellom samboere

I dagens samfunn er det ikke uvanlig at par foretrekker å leve sammen i samboerskap i stedet for den mer formelle samlivsformen ekteskap. Dette har blant annet betydning for formuesforholdet mellom partene.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater