Overtakelse av bolig ved samlivsbrudd

Etter et samlivsbrudd er hovedregelen at hver part beholder sine verdier og gjeld, og at det skjer et oppgjør etter eiendomsgrensene, dvs. at hver beholder sitt. I motsetning til ekteskap medfører ikke samboerskap endringer i formues- eller eiendomsforholdet. Som samboer kan du imidlertid ha rett til å overta felles bolig og innbo ved samlivsbrudd. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater