Samboeravtale / samboerkontrakt

En mor, en far og en datter smiler og tuller. Datteren sitter på skulderene til far. Foto

I norsk rett finnes det ingen "samboerlov". Samboere som ønsker forutsigbarhet på linje med ektefeller ved et samlivsbrudd må langt på vei ordne dette selv. En samboeravtale / samboerkontrakt regulerer typisk formuesforholdet mellom samboere.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/04/2023

Kort om samboeravtale

Forskjellene mellom de rettighetene man innehar ved å være gift, kontra det å velge samboerskap som en samlivsform, er større enn mange tror. Det lønner seg derfor som oftest å opprette en samboeravtale.
Samboeravtalen vil bidra til å avklare ulike situasjonene som kan oppstå, men da før de faktisk oppstår. En samboeravtale kan med fordel også oppdateres med jevne eller ujevne mellomrom.

Nedenfor følger en gjennomgang av hva som kan være lurt å tenke på når en samboeravtale skal utarbeides.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å avklare hva som bør stå i samboeravtalen slik at den sikrer forutberegnelighet under samlivet deres og ved et eventuelt samlivsbrudd.

Hva reguleres ved samboeravtale?

Hvem eide hva før dere ble samboere?

En samboeravtale definerer i utgangpunktet hvem av samboerne som eier hva. I den forbindelse anbefaler vi at det utarbeides en inventarliste, slik at man har dokumentert hva den enkelte har brakt med seg inn i samboerskapet.

En inventarliste kan gjerne suppleres under samlivet om ønskelig. Fremgangsmåten for å supplere inventarlisten bør også tas inn i samboeravtalen.

Samboeravtalen bør også regulere hva som eies i sameie. Det er spesielt viktig at samboeravtalen sier noe om eierforholdet i boligen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å beregne den enkelte samboers eierbrøk i boligen.

Fremtidige erverv

Samboeravtalen vil normalt også inneholde bestemmelser om hva som skal skje med gjenstandene som erverves i fremtiden.

Eksempler på dette, kan være:

 • eierandelene i arv og gaver
 • ting som er kjøpt i felleskap
 • avkastning av felles investeringer
 • m.m.

Er dere oppmerksomme på dette tidlig i samlivet kan vanskelige situasjonen avverges.

Fordeling av verdier ved et brudd

Videre kan det oppstå diskusjoner om hvordan partenes eiendeler skal fordeles ved et samlivsbrudd. I den forbindelse er det lurt å innta en klausul i avtalen om hvordan dette skal løses. Man kan for eksempel innta en bestemmelse om at en eiendel skal selges dersom man ikke blir enige om fordelingen.

Hvem beholder boligen?

Dette med fordeling av eiendeler handler for mange om muligheten til å beholde tidligere felles bolig. En avtale om dette på forhånd enten i form av en forkjøpsrett for en av partene kombinert med en metode for å finne riktig pris er lurt. For samboere som har, har hatt eller venter barn sammen er retten til å overta tidligere felles bolig særskilt regulert.

Samboeravtale og gjeld

En samboeravtale bør også inneholde bestemmelser om gjeld som partene har tatt opp i felleskap.

Utgangspunktet vedrørende gjeld, er at den enkelte samboer hefter ene og alene for sin egen gjeld.

Dekning av felles løpende utgifter, kontra nedbetaling av boliglån, er forhold om ofte fører til konflikter ved samboerskapets opphør. Hva gjelder gjeld som partene har tatt opp i felleskap, bør samboeravtalen også ha noen bestemmelser om hvordan denne er fordelt. Ønsker dere at gjelden betjenes på en bestemt måte kan det også avtales i en samboeravtale.

Hvem har egentlig eiendomsretten til boligen når partene har bidratt på ulikt vis i husholdningen?

Ulikt økonomisk bidrag til betjening av gjeld kan bidra til at eierbrøken forskyves på en måte som partene ikke tenkte på under samlivet. Er dette ikke ønskelig, skriv det ned.

En mal for alle?

Hva som skal reguleres i en samboeravtale er ofte mye av det samme for mange samboere, men partenes behov er ofte svært konkrete og spesifikke. Det anbefales derfor at det opprettes en samboeravtale som er skreddersydd for å ivareta deres behov.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater har lang erfaring med utarbeidelse av samboeravtaler og hjelper dere med å utarbeide en samboeravtale som er skreddersydd for dere.

DNB har utarbeidet en standard samboeravtale som kan brukes for de som ønsker det.

Krav til vitner?

Mange lurer på om det er krav om at en samboeravtale bevitnes for at den skal være gyldig. For ektefeller er det krav om at partenes underskrift av avtaler om formuesordningen (ektepakt) bevitnes. For samboeravtaler er det ikke krav om vitner for at avtalen skal være gyldig mellom dere. Prinsippet om avtalefrihet gjelder for samboere som skal inngå en samboeravtale.

Samboeravtale er ikke et gjensidig testamente

Arverett vil også være et sentralt tema mellom samboere. For selv om samboere med felles barn har en viss arverett etter hverandre, så er utgangspunktet at samboere ikke arver etter hverandre. Arveretten for samboere med felles barn etter loven er begrenset sammenlignet arveretten ektefeller har. Det samme gjelder retten samboere med felles barn har til å sitte i uskiftet bo. Samboere uten felles barn kan ikke sitte i uskifte.

I den forbindelse kan det være gunstig å opprette et felles testament, slik at man unngår å stå på bar bakke dersom partneren skulle falle fra etter et langt samboerskap.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater