Samboeravtale

I norsk rett finnes det ingen særskilt lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Man vil heller ikke likestilles med ektefeller/partnere, selv om man har bodd sammen i en lengre periode.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater