Arveoppgjør – hvordan løse konflikter?

Gjennomføringen av et arveoppgjør er ofte en ukjent og krevende oppgave for de etterlatte. Det er derfor ikke uvanlig at det oppstår større eller mindre konflikter mellom arvingene. En avgjørende forutsetning for å både unngå og løse konflikter er at man er kjent med hvilke rettigheter og plikter man har som arving. Er du usikker, vil vi anbefale at du kontakter oss for bistand. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater