Skilsmisse og verdsettelse av bolig?

Ved en skilsmisse kan det bli spørsmål om hvem av ektefellene som skal overta felles bolig og hva boligen skal verdsettes til. Dersom boligen er en del av felleseiemidlene skal den deles likt mellom ektefellene. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater