Arveoppgjør særkullsbarn?

Særkullsbarn er barnet til den ene parten i et samliv, og bare arving til den ene parten. Særkullsbarn avdøde etterlater seg, eller barn av disse, har rett til å få sin del av pliktdelsarven etter avdøde.  Særkullsbarn har rett på arven med en gang.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater