Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn?

De rettigheter man har som foreldre etter samlivsbrudd, er de samme uavhengig av om man er gift eller samboere når samlivsbruddet finner sted. Etter at det finner sted et samlivsbrudd mellom samboere, er man forpliktet til å møte til mekling ved familievernkontoret dersom man har barn under 16 år. Hensikten er å forsøke å komme frem til en avtale om samværsordning.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/03/2017

Verken mor eller far har større rettigheter i et slikt tilfelle. Det vanlige med små barn er imidlertid at de bor fast hos den ene av foreldrene og har samvær med den andre. Ved større barn er de imidlertid ingen slik tommelfingerregel, og det er i alle tilfeller opp til foreldrene å bestemme hvilken samværsordning de skal praktisere. I tilfeller der barna er eldre, bør disse høres. Deres mening skal tilleggs vekt fra 7 års alder.

Dersom man ikke kommer til enighet om hvilken samværsordning man skal praktisere, kan den ene av foreldrene bringe saken inn for domstolen. I slike tilfeller må man ha en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder gammel. Uavhengig av om man inngår en avtale utenom domstolen, eller man ender opp i retten, skal enhver avgjørelse som gjelder fast bosted og samvær for barn tas ut fra hva som er barnets beste.

Har du spørsmål spørsmål om rettigheter ved samlivsbrudd? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå ved samlivsbrudd. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater