Er det mulig å si fra seg foreldreansvaret?

si ifra seg foreldreansvar

I noen tilfeller ønsker en forelder å si fra seg foreldreansvaret. Å ha foreldreansvar innebærer å ta beslutninger for barnets personlige forhold, ivareta barnets interesser og behov. Blant annet kan dette være avgjørelser knyttet til barnets trosretning eller valg av skole. Men kan du si ifra deg foreldreansvaret?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater