Tvangsmidler ved samværsrett

Bekymret kvinne ser ut av vinduet

Det hender at en av foreldrene ikke innretter seg etter rettsforlik, dom eller vedtak fra Fylkesmannen om hvor barnet skal bo fast eller mht. utøvelse av samværsretten. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater