Kan du fraskrive eller gi avkall på arv?

Et dokument blir signert. Foto

Det er forskjell på å gi avkall på arv og avslå arv. I denne artikkelen forklarer vi deg viktige regler for både avslag på arv og avkall på arv.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
29/06/2023

Avslag på arv

Etter tidligere arvelov var det mulig for livsarvingene å avslå hele eller deler av arven etter den hadde falt. Virkningen av avslaget var at arven gikk videre til denne arvingens livsarvinger. Dersom arvingen som avslo hele eller deler av arven ikke selv hadde livsarvinger, kunne arvingen bestemme hvem arven skulle gå til. Muligheten til å styre arven til en bestemt arving er ikke mulig etter den nye arveloven.

Begrepet «avslag på arv» finnes ikke i den nye arveloven. Det er imidlertid fortsatt mulig å avslå arv etter den har falt, men denne muligheten er samlet under begrepet «avkall på arv» i ny arvelov.

Avkall på arv

En arving kan helt eller delvis gi avkall på arv den har i vente. Dersom man gir avkall helt eller delvis, vil arven gå videre til livsarvingene til arvingen som gir avkall. Hvis arvingen ikke har livsarvinger går arven tilbake til boet og fordeles til neste mulige arving etter arveloven.

Avkall på fremtidig arv gis til arvelateren. Avkall på falt arv gis til dødsboet. Det kreves ikke at avkallet gis i en bestemt form, men det bør gjøres skriftlig for å være sikker på at avkallet er gyldig.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til avslag og avkall på arv
 • Forklaring av arverekkefølgen
 • Juridisk rådgivning
 • Tolkning av testament
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater