Krav til gyldig testament?

Det finnes flere krav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må det være opprettet skriftlig, det må være undertegnet av testator selv og det må være undertegnet av minst to vitner. Det stilles i tillegg krav til testator og vitnenes helsetilstand, samt at vitnenes habilitet må vurderes.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater