Samværsavtale ved barnefordeling?

En samværsavtale bør utformes skriftlig og bør ha et mål om å klargjøre og sikre en forutsigbar ordning for både foreldre og barn.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/08/2018

En samværsavtale bør blant annet inneholde noe om:

  • Fast bosted
  • Omfang av samvær
  • Hvem som skal hente og bringe barnet til samvær
  • Ferier
  • Andre fridager/helligdager
  • Fødselsdager og andre merkedager, f.eks. 17. mai
  • Fordeling av reiseutgifter Hvor skal barnet hentes/bringes?

Dersom partene ikke blir enige om en samværsavtale kan de gå til retten. Et vilkår for å reise sake er at det foreligger gyldig meklingsattest. En meklingsattest er gyldig i seks måneder. Dersom partene ikke kommer frem til en avtale innen rettsforhandlingene, er det dommeren som tar avgjørelsen om hvordan bosted, samvær osv. skal være. Partene har da ingen påvirkning på resultatet.

Har du spørsmål om samvær og barnefordelingssaker kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater