Hvordan få foreldreansvar alene?

Ifølge barneloven kan man være forelder til et barn uten å ha det som loven omtaler som foreldreansvar. Foreldreansvar er ikke en rettighet som er gitt foreldrene av hensyn til dem selv, men av hensyn til barnet. Er du uenig med barnets andre forelder om hvem som skal ha foreldreansvaret eller uenige om avgjørelser som tilligger foreldreansvaret, bør du kontakte advokat dersom dere ikke klarer å bli enige ved mekling på et familievernkontor. 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater