Hvem har foreldreansvaret?

Når det gjelder hvem som har foreldreansvaret, vil dette som et utgangspunkt avhenge av om foreldrene er gifte eller bor sammen, på den ene siden, og de tilfeller hvor foreldrene ikke er gifte og heller ikke bor sammen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater