Full foreldrerett?

En forelder kan ønske å ha full foreldrerett ved å ha foreldreansvaret for barnet alene. Dersom foreldrene ikke er gifte og heller ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene med mindre foreldrene har gitt melding om en annen avtale til Folkeregisteret, eller noe annet er fastsatt om foreldreansvaret.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater