Delt bosted ved barnefordeling?

Ved at foreldrene praktiserer en ordning med delt bosted vil si at foreldrene deler omsorgen for barnet, og at barnet bor like mye hos begge foreldre. Vanligvis praktiseres denne ordningen ved at barnet bor annenhver uke hos hver av foreldrene.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater