Barnefordeling ved flytting?

Den av foreldrene som barnet bor fast hos, kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet. Dette gjelder også avgjørelser om hvor i landet som barnet skal bo. Dette innebærer at bostedsforelderen kan flytte med barnet uten at den andre forelderen samtykker til flyttingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater