Fars rettigheter ved barnefordeling etter samlivsbrudd

I forbindelse med samlivsbrudd hvor barn er involvert dukker det ofte opp spørsmål om hvilke rettigheter far har. Hvilke rettigheter har far til samvær etter barneloven?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater