Far er viktig for barn

Både mor og far er viktige personer i barns liv. Dette gjelder også etter et samlivsbrudd. For de aller fleste barn er det positivt å ha kontakt og samvær med den forelderen barnet ikke bor fast hos. Ny norsk forskning viser at det er særlig viktig for barns psykiske helse å ha kontakt med far etter en skilsmisse, og far er viktig for barn.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater