Vergemål: Din Guide

To mennesker som klemmer hverandre og smiler.

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som, av ulike årsaker, har behov for hjelp til å ivareta egne interesser. I denne artikkelen gjør vi rede for hva vergemål er, i tillegg til å forklare hvilke andre alternativer som finnes.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater