Hva betyr skjevdeling av arv?

Eldre ektepar smiler til hverandre

I arveoppgjør der en ektefelle har falt fra, kan arvingene til avdøde gjøre gjeldende et krav om skjevdeling av avdødes verdier. Dette kan få stor betydning for hva gjenlevende ektefelle sitter igjen med av verdier, og det kan også være noe ektefellene ikke reflekterte noe særlig over da begge var i live.

Det er derfor viktig å kjenne til regelverket for skjevdeling, både som ektefelle og arving, og vite hvordan det slår ut i et arveoppgjør.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater