Hva betyr skjevdeling av arv?

En jente ligger oppå ryggen til en mann. Foto

I arveoppgjør der en ektefelle har falt fra, kan arvingene til avdøde gjøre gjeldende et krav om skjevdeling av avdødes verdier. Dette kan få stor betydning for hva gjenlevende ektefelle sitter igjen med av verdier, og det kan også være noe ektefellene ikke reflekterte noe særlig over da begge var i live.


Det er derfor viktig å kjenne til regelverket for skjevdeling, både som ektefelle og arving, og vite hvordan det slår ut i et arveoppgjør.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
25/01/2022

Hva er skjevdeling av arv?

Reglene om skjevdeling står i ekteskapsloven.

Hovedregelen er at verdiene man tar med inn i ekteskapet, og det man arver eller får i gave av andre enn ektefellen underveis i ekteskapet, skal man kunne ta med ut igjen hvis ekteskapet oppløses.

Dersom en ektefelle eksempelvis bringer en gjeldfri fritidseiendom inn i ekteskapet, kan verdien av denne fritidseiendommen skjevdeles ved en eventuell skilsmisse, og arvingene kan samtidig kreve den skjevdelt ved et arveoppgjør.

Hva er sammensatt skifte?

Når en ektefelle dør, skal det foretas et skifteoppgjør mellom gjenlevende ektefelle og avdødes dødsbo, og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte.

Ved et sammensatt skifte skjer det først et skifte av ektefellenes felleseie og deretter et skifte av avdødes dødsbo.

Eksempel

For å illustrere hvordan et sammensatt skifte foretas, kan man ta utgangspunkt i at fritidseiendommen i eksempelet over er felleseie og ikke kan skjevdeles.

Verdien av fritidseiendommen vil da bli fordelt slik:

- ½ tilhører ektefelle A sin andel av felleseie og ½ tilhører ektefelle B sin andel av felleseie. Ektefelle B arver ¼ av den halvparten som tilhører ektefelle A. Det vil si at ektefelle B sitter igjen med 5/8 av fritidseiendommen ved arveoppgjøret mens 3/8 av fritidseiendommen fordeles på avdødes arvinger.

Ved et tenkt tilfelle at fritidseiendommen har en verdi på kr. 2 000 000, vil altså ektefelle B sitte igjen med kr. 1 250 000 av fritidseiendommens verdi. Arvingene deler det resterende, altså kr. 750 000.

Hva hvis fritidseiendommen kreves skjevdelt?

Hvis fritidseiendommen ble gjeldfritt innbrakt av ektefelle A, kan hans arvinger kreve skjevdeling.

Verdien av fritidseiendommen vil da bli fordelt slik:

- Ektefelle B har ikke krav på ½ av fritidseiendommen som sin andel av felleseie, men arver likevel ¼ av fritidseiendommens verdi. Ved at fritidseiendommen har en verdi på kr. 2 000 000, arver derfor ektefelle B kr. 500 000. Resten fordeles på ektefelle A sine arvinger, altså kr. 1 500 000.

ⓘ 
Det kan være vanskelig å vite om det foreligger et skjevdelingskrav.

Rollen til våre advokater er å bistå deg med å vurdere om det foreligger et skjevdelingskrav og størrelsen av dette.

Hvis en eiendom er belånt ved ekteskapsinngåelse, kan man som utgangspunkt heller ikke skjevdele hele nåverdien ved dødsfallet.

Kan man avtale seg bort fra skjevdeling?

Svaret på spørsmålet er ja. Ektefeller står fritt til å avtale at verdier ikke skal kunne skjevdeles ved verken samlivsbrudd eller død. Dette må imidlertid avtales i en ektepakt.

Som man ser av regnestykkene over, vil et krav om skjevdeling fra avdødes barn få stor betydning for hvor mye gjenlevende ektefelle sitter igjen med.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å utforme en ektepakt hvor dere avtaler at verdier ikke skal kunne skjevdeles ved død.

Som arving bør man være klar over at man kan gjøre gjeldende et skjevdelingskrav mot gjenlevende ektefelle hvis ens far eller mor faller fra. Samtidig bør ektefeller vurdere om de ønsker at avdødes arvinger skal kunne gjøre gjeldende skjevdelingskrav.

Hva gjør vi for deg?

  • Du får svar på spørsmål angående skjevdeling.
  • Du får juridisk rådgivning.
  • Du får bistand til skjevdeling.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater