Forskudd på arv - Hvilke regler gjelder?

To menn holder rundt hverandre og ler. Foto

Forskudd på arv er en gave som en arvelater kan gi til en livsarving i sin levetid. Arvelater står i levende live fritt til å råde over sin egen formue, herunder gi bort eiendeler eller verdier. Dersom arvelater har gitt en gave til en livsarving i form av et forskudd på arv, kan verdien av denne gaven komme i fradrag i oppgjøret med de øvrige livsarvinger dersom arvelater har fastsatt det som en betingelse på tidspunktet forskuddet på arv ble ytt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
29/06/2023

Hva er forskudd på arv?

En arvelater kan i levende live gi gaver til sine livsarvinger som han eller hun bestemmer at skal avkortes ved et senere arveoppgjør. Livsarvingen har da fått forskuttert deler eller hele sin rettmessige arv. Dersom arvelater ikke har bestemt noe annet skal avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt.

Hvordan gi forskudd på arv?

Tidligere kunne man bestemme avkortning av gaven i ettertid. Den 01.01.2021 trådte den nye arveloven i kraft. I den nye arveloven er det et vilkår at avkortning blir satt som en betingelse for ytelsen. Mottaker av ytelsen må følgelig gjøres kjent med at gaven skal avkortes i et senere arveoppgjør. En slik betingelse bør gjøres skriftlig og gjøres kjent for de andre livsarvingene.

Begrensninger ved forskudd på arv

Det er viktig å være klar over at både arveloven og ekteskapsloven inneholder bestemmelser som vil kunne begrense muligheten for å gi forskudd på arv i et konkret tilfelle.

Før man gir forskudd på arv, bør man derfor innhente råd fra en advokat for å være sikker på at disse bestemmelsene overholdes.

Må du betale arveavgift?

Arveavgiften ble fjernet i 2014, så du skal ikke betale noen avgift ved forskudd på arv.

Avgiftspliktige gaver som ble gitt i 2013 eller tidligere, må imidlertid meldes inn til skatteetaten hvis dette fremdeles ikke er gjort.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til forskudd på arv
 • Juridisk rådgivning
 • Tolkning av testament
 • Opprettelse av testament
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.