Oversikt over avdødes gjeld? Bør det utstedes proklama?

I mange tilfeller kan avdødes økonomi være uoversiktlig, og da særlig gjeldssituasjonen. I slike tilfeller kan proklama være et effektivt verktøy for å avdekke eventuelle skjulte gjeldsposter.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater