Ugjenkallelig testament?

Testator kan begrense sin fremtidige testasjonskompetanse ved å opprette en arvepakt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
20/08/2018

Arvepakten kan inneholde et løfte om at den undertegnede ikke skal opprette testament, eller at han ikke skal tilbakekalle eller endre et allerede opprettet testament. Bakgrunnen for en slik arvepakt er å gi arvingene en visshet om hvordan fordelingen av de etterlatte verdiene skal bli.

Slike arvepakter opprettes ofte som en motytelse i forbindelse med en annen rettslig disposisjon, hvor arvingen har satt som vilkår at han skal sikres del i det fremtidige arveoppgjøret.

Har du spørsmål om arv kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater