Skjema for ektepakt

Ved opprettelsen av en ektepakt er det flere ting en bør tenke over. Eksempelvis dersom det avtales at en eiendom skal være i den enes særeie, kan det være at det overføres verdier fra den ene til den andre. Da må det krysses av for at overdragelsen innebærer en gave.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater