Skjema for ektepakt

Ved opprettelsen av en ektepakt er det flere ting en bør tenke over. Eksempelvis dersom det avtales at en eiendom skal være i den enes særeie, kan det være at det overføres verdier fra den ene til den andre. Da må det krysses av for at overdragelsen innebærer en gave.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
01/11/2018

Skjema for ektepakt finner en på Brønnøysundregisteret sine hjemmesider.

Les mer om ektepakt her og formkravene for ektepakt her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater