Samvær med tilsyn?

Samvær under tilsyn innebærer at en annen person er til stede under samværet. Det er særlig aktuelt i tilfeller der det er fare for vold, rus, seksuelle overgrep, barnebortføring, psykiske lidelser eller lignende.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater