Testament og arvepakt?

En arvepakt innebærer at arvelater forplikter seg til ikke å endre eller tilbakekalle et testament, eller til ikke å opprette testament. Løfte om ikke å endre eller tilbakekalle et testament kan skje i testamentet eller på et senere tidspunkt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater